Aktuality

Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie LF UK a FN v Plzni 2017

18. listopad 2017 - Evropský antibiotický den

         - tisková zpráva

         - ATB rezistence - data EU

         - press release

         - Česká asociace sester podporuje Evropský antibiotický den

 

18. listopad 2016 - Evropský antibiotický den

- úvodní slovo
- šíření antibiotické rezistence
- tisková zpráva
- Panrezistentní bakterie – jak může výzkum v oblasti antibiotické rezistence pomoci?
- vysoce rezistentní bakterie - informace ze zprávy ECDC

 

Seminář pro laboranty 2016

Změna odběru pro metodu QuantiFERON-TB Gold Plus 1. 2. 2016

18. listopad 2015 - Evropský antibiotický den

Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie LF UK a FN v Plzni 2015

Seminář pro zdravotní laboranty 27. 5. 2015

18. listopad – Evropský antibiotický den


Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie LF UK a FN v Plzni 2014