Výuka

Výuka studentů je jednou z našich hlavních činností. Zaměstnanci ústavu se kontinuálně podílejí na výuce všech podoborů mikrobiologie na všech úrovních. Primárně zajišťujeme výuku studentů lékařské fakulty všeobecného směru, stomatologického směru i výuku zahraničních studentů v teoretické i praktické rovině.  Na toto pregraduální studium nabízíme i navazující  možnost doktorandského studia.

Někteří z vysokoškoláků se podílejí na výuce mikrobiologie i na jiných plzeňských školských institucích jako je Vyšší odborná škola (výuka zdravotnických laborantů), Západočeská univerzita v Plzni (výuka mikrobiologie pro zdravotní sestry a porodní asistentky) a Střední zdravotnická škola.

Naše pracoviště je akreditováno pro praktickou výuku lékařů v předatestační přípravě a v současné době probíhá akreditační řízení pro převzetí specializační přípravy v celé šíři, včetně závěrečné specializační zkoušky z lékařské mikrobiologie.

Celou řadu kurzů nabízíme i pro doškolování středního zdravotnického personálu.