Oddělení sérologie a parazitologie

Dr. Edvarda Beneše 13
pavilon 1A
Plzeň - Bory  305 99
Odborný VŠ:              Mgr. Petra Soušková             
                                   Tel. 377 402 064
                                   souskovap@fnplzen.cz

laboratoře                   tel. 377 402 062, 063